Historien om Tjele Gods

Fra landsby til Gods

Tjele Herregård var engang en landsby med 12 omkringliggende gårde, en landsbykirke og et gadekær. I 1340 uddøde sognet på grund af den sorte pest, og først i 1380 blev jorden samlet til et gods under domkapitlet i Viborg. I 1500-tallet blev bøndergårdene underlagt Hovedgården Tjele, der fik arbejdskraft og plads til at anlægge et bygningsværk, og som blev grundlaget for det nuværende Tjele. Materialerne til bygningerne blev bl.a. hentet fra Sct. Hans kirke i Viborg, der delvist blev nedbrudt efter reformationen.

Fredede bygninger 

De gamle fredede bygninger på Tjele Gods er bygget i forskellige tidsaldre:

  • 1392 Det første hus, der bliver bygget er Sønderhuset “Stenhuset”.
  • 1550 Dernæst kommer Domesticfløjen til.
  • 1585 35 år senere bliver den store hvide hovedbygning bygget.
  • 1650 Til sidst bygges hestestalden samt portene mod vest og øst.

Ejere af godset 

Der har været flere forskellige ejere på Tjele, men den første, der får større betydning for godset, er Mogens Løvenbalk. Han giftede sig med Genete Cragengelt - om hendes skæbne, er der skrevet en roman af H.F Ewald med titlen “Den Skotske Kvinde på Thiele”.

Den næste ejer af godset var Løvenbalks svoger Erik Skram. Efter Erik Skram arves godset af sønnen Jørgen Skram, der bl.a. bygger den store hvide hovedbygning.

I 1635 købes Tjele af Erik Grubbe -  Erik Grubbes ene datter Marie Grubbe er også kendt fra litteraturen, bl.a “Fru Marie Grubbe” skrevet af I.P Jacobsen, “En Landsbydegns Dagbog” skrevet af St. Steensen Blicher, “Hønsegrethe” af H.C. Andersen og en epistel “Fra Sælsomme Ægteskaber” skrevet af Ludvig Holberg. Af nyere litteratur og forfattere, der har skrevet om Marie Grubbe, skal der nævnes “Kysse Marie” af Juliane Preissler, ”Marie Grubbe og hendes Tid” af Dan H. Andersen samt ”Dyrets År” af Lone Hørslev.

Efter Erik Grubbe ejes Tjele i kort tid af svigersønnen Jørgen Arenfeldt, hvorefter Geert Didrick Levetzau køber godset. Geert D. Levetzaus sarkofag og epitafium kan ses og opleves i Tjele Kirke.

Efter Levetzaus død købes Tjele på auktion i 1739 af Generalmajor Christian Ditlev von Lüttichau. Tjele Gods har været i slægten Lüttichaus eje siden og er gået i direkte arv fra far til søn.

I dag ejes og drives godset af 10. generation, Christian Ditlev von Lüttichau.

Vil du vide mere om, hvad godset bruges til i dag? 

Landbrug

På Tjele Gods finder du et af landets største økologiske landbrug. På vores jorde dyrker vi både økologiske grøntsager, korn og foder til vores økologiske malkekvæg.

Læs mere

Skovbrug

Tjeles skove drives som et moderne skovbrug, hvor træproduktion og naturmæssige værdier er centrale elementer i den daglige skovdrift.

Læs mere

Jagt

Det yderst kuperede terræn giver særdeles spændende og udfordrende jagtsituationer. Få din jagtoplevelse med naturen som scene på Tjele Gods.

Læs mere