Jagt

Smuk natur

Tjeles natur er enestående - lige fra gamle smeltevandslugter, der snor sig ind i Tjele Langsø, afgræssede enge, oldgamle egetræer - til økologisk dyrkede landbrugsflader med formationer af remisser og skovbryn i horisonten. Alt dette og meget mere, danner rammerne for fantastiske jagtoplevelser på Tjele Gods.

Din jagtoplevelse

Få en jagtoplevelse med naturen som scene på Tjele Gods. Det kuperede terræn giver særdeles spændende og udfordrende jagtsituationer. Forplejning under jagterne kan foregå i de historiske rammer på godset eller med trætoppene som tag. Der er mulighed for overnatning i nyopførte værelser, og middag kan arrangeres både aftenen før eller efter jagten. Ved interesse i fasanjagter, kontakt skytte Jesper på; jagt@tjego.dk

Vores nystartede jagtklub 'Horstmann Jagtklub' er et nyt koncept hvor du som medlem får mulighed for at komme med på forskellige jagter på Tjele Gods.

Bæredygtig jagt

For os er det vigtigt, at både du og naturen får en god oplevelse, når du er på jagt. Bæredygtighed og vildtforvaltning har derfor meget høj prioritet på Tjele Gods. Årligt etableres en biotopplan på ejendommen for at imødegå naturens mangfoldighed. Dette består blandt andet af vegetationsstriber, tætslåede græsstriber, blomstermarker, barjordsstriber mm. Alt dette er med til at berige naturen samt sikre bedre levevilkår for vildtet og ikke mindst biodiversiteten.

På fuglejagterne er kvalitet vores varemærke. Der tilstræbes altid kvalitet frem for kvantitet. Der opformeres årligt fasaner til jagt. Dette foregår i en naturlig og bæredygtig proces ved hjælp af æg fra egne fasanhøner. Dette giver os stærke og sunde bestande af fasaner på vores jagtterræner. Vi går endvidere højt op i at bruge kødet fra de dyr, vi skyder. Dette sker bl.a. ved at lave det til fødevare som fx pølser eller røget fasanbryst, der enten spises på jagten eller sælges. Kød fra fasaner kan købes ved kontakt af skytten: jagt@tjego.dk

Mangfoldigt dyreliv 

Det er ikke kun jagtbare arter, der etablerer sig på Tjele. Havørnen bor fast i de gamle bøgeskove mod søen, og fiskeørnen og kongeørnen lægger jævnligt vejen forbi. Markerne er desuden fulde af bl.a. hjejler, stære og lærker hen over årstiderne.

I skovene findes der faste, naturlige bestande af kronvildt, dåvildt samt råvildt. Hjortevildtsbestanden bliver der værnet meget om gennem professionel og bæredygtig vildtforvaltning. Målsætningen for os er at have en sund bestand med dyr i alle aldersklasser.

Bliv klogere på, hvad vi laver på godset:

Landbrug

På Tjele Gods finder du et af landets største økologiske landbrug. På vores jorde dyrker vi både økologiske grøntsager, korn og foder til vores økologiske malkekvæg...

Læs mere

Skovbrug

Tjeles skove drives som et moderne skovbrug, hvor træproduktion og naturmæssige værdier er centrale elementer i den daglige skovdrift...

Læs mere

Udlejning

Tjele Gods danner smukke rammer i naturrige omgivelser. Leder du efter udlejning af bolig, erhvervslejemål, eller et lokale til bryllup, konference, privat – eller firmaarrangement...

Læs mere

Har du spørgsmål til jagt?