Landbrug

Økologi i fokus

På Tjele Gods er økologi en høj prioritet. Omlægningen til økologi startede i 2017, og arealet er kun vokset støt siden da. I dag dyrkes hele landbruget på Tjele Gods økologisk, og vi ønsker at kunne tilbyde en række forskellige økologiske produkter fra gården direkte til forbrugerne.

Jordbrug

På vores jorde bliver der dyrket både økologiske grøntsager og korn. I økologien er grundtanken, at man hverken sprøjter eller gøder med kunstgødning - og lige præcis derfor spiller dyrene en central rolle i næringsstofforsyningen til vores økologiske afgrøder. For os er det vigtigt at dyrke og producere økologiske fødevarer uden rester af sprøjtegifte, fordi vi mener, at det er bedre for kroppen, dyrene og grundvandet. Med højt fokus på dyrevelfærd og biodiversitet mener vi, at jorden og naturen bliver bedre bevaret og dermed også efterlades i en bedre stand, når den overdrages til kommende generationer.

Besætning

Udover økologiske grøntsager og korn dyrker vi også foder til vores økologiske malkekvæg, som i dag tæller ca. 1200 køer. Vores kvæg har en stor betydning for næringsstofforsyningen til vores økologiske afgrøder her på godset. Udover malkekvæget, har vi også en mindre økologisk kødkvægsbesætning, som afgræsser de ekstensive arealer. At vores køer er økologiske, betyder blandt andet, at de er på græs minimum seks timer hver dag i sommerhalvåret og bliver endvidere kun fodret med 100% økologisk foder.

alt

Vores ønske er at tilbyde en række forskellige økologiske produkter fra gården til forbrugerne

Bliv klogere på, hvad vi laver på godset:

Skovbrug

Tjeles skove drives som et moderne skovbrug, hvor træproduktion og naturmæssige værdier er centrale elementer i den daglige skovdrift... 

Læs mere

Jagt

Det yderst kuperede terræn giver særdeles spændende og udfordrende jagtsituationer. Få din jagtoplevelse med naturen som scene på Tjele Gods...

Læs mere

Udlejning

Tjele Gods danner smukke rammer i naturrige omgivelser. Leder du efter udlejning af bolig, erhvervslejemål, eller et lokale til bryllup, konference, privat – eller firmaarrangement...

Læs mere

Har du spørgsmål til landbruget?