Skovbrug

Mere end bare skov 

De to største skovområder finder du rundt om Tjele Gods samt på nordsiden af Tjele Langsø, hvor Lindum Skov ligger. Hertil kommer en række mindre skove. Skovene har stor betydning for Tjele og hele lokalområdet, da de danner et karakteristisk element i landskabet og bliver brugt til både produktion, jagt og rideture.

Skovens historie

Skovene, som de ser ud i dag, er blandt andet formet af tilplantningen i begyndelsen af 1800-tallet samt en række kraftige storme, der medførte store stormfald. Særligt stormfaldene i 1981 og 2005 samt de efterfølgende tilplantninger kendetegner skovbilledet i dag. Hertil kommer en lang række fortidsminder og jorddiger, der giver et historisk vingesus.

 

Træarter

Der dyrkes en lang række forskellige træarter med henblik på produktion af forskellige produkter. Skoven er hele tiden i en løbende udvikling, styret af naturens gang og den forstlige påvirkning.
Skovene består i dag overordnet af:

Nåleskoven har hovedvægt på rødgran, sitka og grandis. Nåletræet anvendes til konstruktionstræ, træpaller, papir og biomasse mv, der for det meste videreforarbejdes på hjemmemarkedet.  

Løvskoven domineres af bøg og eg. Løvtræet eksporteres bl.a. til produktion af møbler, gulve, trappetrin mv. Løvtræet anvendes også til pæle, brænde og biomasse.  

Juletræsproduktionen er fordelt på en konventionel og en økologisk del. Der dyrkes både nordmannsgran og rødgran samt en mindre andel nobilis i den konventionelle juletræsproduktion. De økologiske juletræer er en nyopstartet produktion af nordmannsgranjuletræer, der kan mærkes med det røde øko-mærke.

Nobilis har hovedvægten i klippegrøntsproduktionen, som går til en lang række formål indenfor pyntegran og dekoration. Hertil kommer også arter som nordmannsgran, fyr, cypres og cryptomeria mv.

Skovene består også af andet en træer. Der er mange moser, skovenge, søer og andre naturperler i skovene. Samspillet mellem det åbne og den tætte skov giver gode betingelser for vildtet og en alsidig jagt.

Bliv klogere på, hvad vi laver på godset:

Landbrug

På Tjele Gods finder du et af landets største økologiske landbrug. På vores jorde dyrker vi både økologiske grøntsager, korn og foder til vores økologiske malkekvæg...

Læs mere

Jagt

Det yderst kuperede terræn giver særdeles spændende og udfordrende jagtsituationer. Få din jagtoplevelse med naturen som scene på Tjele Gods...

Læs mere

Udlejning

Tjele Gods danner smukke rammer i naturrige omgivelser. Leder du efter udlejning af bolig, erhvervslejemål, eller et lokale til bryllup, konference, privat – eller firmaarrangement...

Læs mere

Har du spørgsmål til skovbruget?